نماینده مجلس: اگر ۲۰ روز واردات اجرا نشود، ذخایر استراتژیک کشور به صفر می رسد/ در صورت ادامه وضعیت کالاهای اساسی، وزیر کشاورزی را برکنار می کنیم.
عضو سازمان زراعت مجلس نمایندگان: ذخیره استراتژیک نداریم و طبق قانون باید حداقل ۶ ماه از کالاهای اساسی مانند آرد، گندم، روغن، برنج و شکر ذخیره داشته باشیم. اما موجودی آنها تا ۲۰ روز نیست، یعنی اگر تا ۲۰ روز واردات انجام نشود، موجودی کالاهای ضروری کشور صفر می شود.