نظارت روزانه بر واحدهای صنفی در بازار


حجت الله اکبری فرماندار شهرستان ایوان عصر امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: از ابتدای طرح حذف ارز ترجیحی از سوی دولت و تغییر قیمت برخی از کالاهای اساسی، بازار تحت کنترل دولت قرار گرفت. گشت بازار شهر صبح و عصر توسط تیم های مشترک انجام می شود.

وی افزود: بیشتر تخلفات در حوزه عدم درج قیمت کالا و افزایش قیمت بوده که در این موارد برخورد قانونی شد.

فرماندار ایوان ادامه داد: در ابتدا طرح هدفمندی یارانه مردم برای برخی اقلام در بازار شهرستان کم بود اما با برنامه ریزی و توزیع گسترده اجناس این نواقص مرتفع شده و در حال حاضر مشکلی برای کالاهای اساسی وجود ندارد. در بازار.”

وی افزود: خوشبختانه با تشدید نظارت ها و توزیع فراوان کالاها، ثبات کامل در بازار حاکم شد و این گسترش عرضه منجر به کاهش قیمت برخی از کالاهای اساسی شد.

اکبری خاطرنشان کرد: به طور میانگین روزانه ۱۵ واحد صنفی در سطح شهرستان تحت نظارت گشت های نظارتی قرار دارند.

اکبری فرماندار ایوان افزود: با توجه به گزارشات دریافتی بازرسان همزمان در محل حاضر و با موارد خلاف قانون برخورد خواهند کرد.

وی در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف گزارش خود را به شماره تلفن ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند.
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید