موفقیت بانک سینا در جذب سپرده مشتریان


بانک سینا در سال گذشته رشد مناسبی در جذب سپرده مشتری داشته است.

موفقیت بانک سینا در جذب سپرده مشتریان

به گزارش زمان خبر به نقل از نبض بازار، حجم سپرده های بانکی در بانک سینا با ۴۲.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.

خلاصه ای از عملکرد بانک در جذب سپرده مشتریان در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

موفقیت بانک سینا در جذب سپرده مشتریان

جذب سپرده آزاد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹ درصد رشد داشت که نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده پول در بانک داشت.