موارد اضافی: پل توماس اندرسون شگفت زده و گیج می شود "پیتزای شیرین بیان" یدک کشجزیره کونی

از آنجا که بازی موازی برای همه مناسب است ، پیوندها را در پایان امروز بررسی کنید: "پیتزای شیرین بیان" تریلر ، R کلی مجرم شناخته شد ، تنبل خواب آلود ، موقعیت ضد واکسن Kyrie Irving ، مصاحبه با دیوید چیس و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید