موارد اضافی: شاید گنج واقعی دوستان بد هنری بود که در این راه پیدا کردماز آنجا که Oak Island بسیار جالب به نظر می رسد ، پیوندهای امروز را در پایان روز بررسی کنید: استفانی گریشام ، تأثیرگذار نیویورک TikTok ، درباره ترامپ صحبت می کند ، "خانه اژدها" تریلر تیزر ، تصاویر Pitchfork ، پرش سگ کوچک و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید