مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد
مدیرکل امور مالیاتی استانداری البرز: با توجه به اینکه ارسال برگه تفاهم نامه ماده ۱۰۰ و ارائه اظهارنامه مالیاتی به ۱۴۰۰ نسبت به سال های گذشته تخصصی شده است، به منظور هماهنگی بیشتر با اتاق اصناف، صاحبان مشاغل. و صاحبان مشاغل و مهلت تسلیم اظهارنامه پانزده روز است، افزایش تا تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تمدید شد.