ممکن است بخشی از حمل و نقل هوایی انگلیس با آغاز اعتصابات فلج شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهاناتحادیه های کارگری بریتانیا می گویند صدها کارگر بریتیش ایرویز هستند خطوط هوایی (BA) در فرودگاه هترو آنها در تعطیلات تابستانی به دلیل تورم بالا و دستمزد پایین دست به اعتصاب زدند.

در یک جلسه اتحادیه بریتانیا، حدود ۹۴.۷ درصد از اعضای اتحادیه گفتند که از اعتصاب علیه مقامات انگلیسی حمایت می کنند. خطوط هوایی آنها به این دلیل رای دادند که شرکت تصمیم گرفت با ادامه کاهش ۱۰ درصدی دستمزدهای مدیریتی در طول همه‌گیری کووید-۱۹، به سایر کارگران حقوق ندهد.

در همین حال، اتحادیه کارگری بریتانیا به این شرکت فرصت کوتاهی داده تا حقوق اعضای خود را احیا کند و هشدار داده است که در صورت عدم تثبیت حقوق کارگران، در تعطیلات تابستانی اعتصاب خواهد کرد.

به گفته منابع لندنی، اکثر کارکنان بخش دولتی به دلیل کمک مالی دولت به کووید-۱۹ و بحران اوکراین، خواهان افزایش حقوق برای مقابله با تورم ۹.۱ درصدی در کشور هستند، اما تاکنون دولت لندن با این خواسته ها مخالفت کرده است. او به شدت مخالفت کرد و مقاومت کرد.

کارمندان بریتیش ایرویز دست به اعتصاب زدند خطوط هواییبخش بزرگی از خدمات حمل و نقل هوایی و هوایی بریتانیا همزمان با اعتصاب تعطیل خواهد شد.