معوقات بازنشستگی کجا رفت؟ – اخبار تجارت


به گزارش وب سایت تجارت نیوز، حقوق بازنشستگان در انتظار پرداخت معوقات که هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش خبرآنلاین، قائم مقام دبیرکل خان کارکار گفت: مرکز عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور باید بحث تناسب را به عنوان خط مقدم مطالبات بازنشستگان ادامه دهد اما تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته است. پاسخ در این زمینه است و زمان بندی خاصی در مورد پرداخت و نحوه پرداخت آن اعلام نکرده اند

۲۵ درصد باقیمانده تعدیل حقوق ۱۴۰۰ نفری که هنوز پرداخت نشده است جزو مطالبات بازنشسته است که هنوز مشخص نشده است.

حسن صادقی، رئیس انجمن صنفی ایثارگران جامعه کارگری در این خصوص گفت: اعمال تناسب باقی مانده از ابتدای سال ۱۴۰۰ حقی بر اساس نص صریح قانون است.

صادقی به ضرورت محاسبه درصد بازنشستگان باقیمانده از ابتدای سال ۱۴۰۱ شمسی اشاره کرد. تناسب برای مستحقین باید در احکام قانونی لحاظ شود. در حالی که خواهان ۲۸ درصد حقوق معوقه پرداخت نشده به دلیل تاخیر دولت در پذیرش افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۳۸ درصد سایر مقاطع مستمری هستیم و این معوقات شامل ۵ ماه مابه التفاوت پرداخت نشده ۲۸ درصد است، مدیران تامین اجتماعی باید تعیین کنند که چگونه است. (یک جا یا هر ماه به فیش حقوقی واریز می شود؟

بازنشستگان انتظار دارند تا قبل از پایان سال ۲۵ درصد باقیمانده سال گذشته اجرایی و معوقات آن از ابتدای سال به حساب بازنشستگان واریز شود.

در همین رابطه علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در خصوص تاخیر در پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین بحث افزایش طبق مصوبه از دولت لازم پیگیری خواهیم کرد. مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق مسکن کارگران. در این زمینه مردم اعتماد خواهند داشت.