مصرف برق امروزی حدود ۶۸ هزار مگاوات است


مدیر مرکز بار و انرژی شبکه برق کشور گفت: با توجه به گرمای هوا پیش بینی می شود مصرف برق امروز در ساعات پیک به ۶۸ هزار مگاوات برسد.

مصرف برق امروزی حدود 68 هزار مگاوات است

مهدی درفشیان با بیان اینکه هفته گذشته بسیار گرم بود، پیش بینی کرد که محدودیت های جدیدی در تاریخ صنعت برق وضع شود و مصرف برق امروز در ساعات اوج مصرف به ۶۸ هزار مگاوات برسد.

وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی و هماهنگی با وزارت امنیت از زمستان امسال از تامین جریان برق مطمئن و پایدار برای هموطنان ابراز خرسندی کرد.

مدیر مرکز بار و انرژی شبکه برق کشور همچنین با اشاره به نمودارها و شروع برنامه های مدیریت مصرف از اواسط سال گذشته از رشد بیش از ۸ درصدی مصرف برق صنایع بزرگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. امسال. ژوئن

وی با اشاره به گرمای فعلی و هفته آینده گفت: همچنان نیاز به مدیریت مصرف در سراسر کشور وجود دارد.

دروچیان با تاکید بر تداوم همکاری مردم در مدیریت مصرف، فایده این همکاری را رشد تولید بیشتر برق توسط صنایع دانست. وی در پایان گفت: اگر صنایع بتوانند بیش از سهمیه فعلی برق مصرف کنند قطعا به اقتصاد ملی کمک می کند.

دروچیان افزود: با بهره مندی از تجربیات سال گذشته در زمینه محدودیت های تامین برق صنعتی، برنامه ریزی و هماهنگی خوبی با وزارت حراست در زمستان سال گذشته صورت گرفت و نسبت به سال گذشته توانستیم برنامه ریزی بهتری داشته باشیم و شاهد نتیجه هستیم. روزها.

وی ادامه داد: بنابراین جا دارد از صنایع کشور به خاطر این همکاری بسیار خوب که منجر به تامین برق مطمئن و پایدار برای همه شهروندان شده است قدردانی کنیم.

دروچیان گفت: امسال به منظور تامین برق مطمئن و پایدار مردم، برنامه مدیریت مصرف صنعتی را از اواسط خرداد ماه آغاز کردیم و با توجه به هماهنگی های خوبی که تا دیروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته انجام شد. سالانه مصرف صنعتی بیش از ۸.۶ درصد افزایش یافت

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه در هفته جاری و هفته آینده شاهد روزهای گرم خواهیم بود، همچنان اجرای برنامه های مدیریت مصرف در سراسر کشور و مناطق آن ضروری است.

این مسئول بیان کرد: اگر شهروندان بتوانند با صنعت برق همکاری بیشتری داشته باشند، دو فایده بزرگ به همراه خواهد داشت، اول اینکه صنایع می توانند برق بیشتری به دست آورند و در نتیجه رشد بیشتری را در تولید آنها تجربه خواهیم کرد. اگر این اتفاق بیفتد، وزارت نیرو می‌توانیم برق مطمئن و پایدار را در اختیار همه هموطنان عزیز قرار دهیم تا آسایش مردم را در این روزهای گرم فراهم کنیم.

وی ادامه داد: ثانیاً اگر صنایع بتوانند بیش از سهم خود از برق برق مصرف کنند، قطعاً به اقتصاد ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک می کند.