مشکل 15 تنی! نجات دو نهنگ کوهان دار در آرژانتین (ویدئو)ویدئوی نجات چشمگیر دو نهنگ گوژپشت که در سواحل جنوب بوینس آیرس آرژانتین گیر افتاده اند را تماشا کنید. اولین نهنگ با وزن عظیم 8 تن و طول 32 فوت در 3 اکتبر نجات یافت. نهنگ دوم – 7 تن و 27 فوت – دو روز بعد نجات یافت.

دیدگاهتان را بنویسید