مشکل ممانعت از ورود برخی دانشجویان به دانشکده علوم اجتماعی برطرف شد


رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از رفع مشکل برخی از دانشجویان ورودی به این دانشکده خبر داد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا جمشیدی ها، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در واکنش به اخباری مبنی بر محرومیت تعدادی از دانشجویان از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گفت: برای برخی از دانشجویان بلند شدم و در مورد این موضوع با نگهبان صحبت کرد و از آنها خواست که به این دانشجویان اجازه ورود به دانشکده را بدهند که این اتفاق افتاد.

جمشیدیها و در خصوص پیگیری مشکل این تعداد دانشجو برای ورود به دانشکده علوم اجتماعی گفت: در این مورد صحبت کرده ایم اما هنوز به جمع بندی کامل نرسیده ام. آنچه به دانشکده علوم اجتماعی ارسال شده از بالای من ارسال شده است و حراست از نظر قانونی زیر نظر رئیس دانشکده نیست. بحث هایی شده و گفتند برخی از دانشجویان اجازه ورود ندارند، حتماً مسائلی وجود دارد که من از جزئیات پرونده آنها اطلاعی ندارم.

وی خاطرنشان کرد: در همان زمان دانشگاه نیز این موضوع را پذیرفت و صحبت کرد و پرسید که آیا امکان ورود این دانشجویان وجود دارد که این اتفاق افتاد و مشکل ورود این دانشجویان برطرف شد.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کلاس های دانشکده علوم اجتماعی به طور کامل تشکیل شده است؟ وی گفت: بله الان وضعیت خیلی خوب است و کلاس ها همیشه برگزار می شود. در حال حاضر وضعیت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خوب است.