محمدیان: در کشتی پسرم عصبی شدم/ مردم بعد از مسابقه یزدانی متاثر شدند


اصغری محمدیان گفت:ما میرویم وی با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس درباره رقابت های کشتی آزاد گفت: سال گذشته در مسابقات جهانی نروژ در رده هشتم نماینده مازندرانی داشتیم و این بار در مسابقات جهانی هم همین کار را تکرار می کنیم. صربستان فکر می کنم یکی از انتخاب های خوب انجام شد و همه راضی بودند. هواداران کشتی نیز در سالن و پس از آن حضور داشتند کرونا مسابقه خوبی دیدند.

سرپرست تیم کشتی مازندران درباره حاشیه مسابقه انتخابی که بعد از نبرد حسن یزدانی برگزار شد، گفت: مردم قهرمانان خود را دوست دارند، احساساتی شدند و از سکوها پایین آمدند. مردم ما کشتی را دوست دارند، به همین دلیل نمی توانستند احساسات خود را کنترل کنند، البته این خطرناک است، اما این یک تجربه بود که اقداماتی انجام شود که بعد از این حفاظت از قهرمانان باید به آن توجه شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم. خدا را شکر می کنم که این اتفاقات منجر به مصدومیت شددیدن اتفاق نیفتاد

دارنده مدال نقره جهان و المپیک در پاسخ به این سوال که دوره انتخابی چگونه ارزیابی می شود، گفت: زمانی که خودم کشتی می گرفتم به این رشته اعتقاد داشتم تا هرکسی با انتخاب خودش وارد مسابقات شود. برگزاری دوره به جوانان ما این امکان را می دهد که با قهرمانان کشتی بگیرند و آنها را محک بزنند و همچنین به آنها انگیزه بدهند. شاید برخی از مربیان اعتقادی به انتخاب نداشته باشند، اما حرف من این است که همیشه باید یک چرخه وجود داشته باشد تا ورزشکار بداند چقدر است.

این در مورد مبارزه است ژله محمد حسین (پسرش) توضیح داد: هم برای مازندران و هم از طرف پسرانمان، برایم مهم نیست، بلکه میل پدرانه همه است و من هم عصبی بودم، اما آنها در حمایت یکسان بودند. چون خودم ظلم را دیدم سعی کردم عدالت را رعایت کنم.

محمدیان در پاسخ به این سوال که آیا انتظار پیروزی پسرش بر او را داشت؟ ژله و یادآور شد، چه داشته باشد و چه نداشته باشد، کشتی ورزشی است که هرگز نمی توان انتظار داشت. یک قهرمان المپیک می تواند در ۱۰-۲۰ ثانیه با یک فن ۴ امتیاز از دست بدهد و جبران آن سخت است. هرکسی که طرحی در سر داشته باشد، می تواند دستش را که روی فرش بلند شده است ببیند.

قهرمان اسبق کشتی آمریکا درباره امیدهایش برای کسب مدال پسر شما در مسابقات جهانی گفت: «احساس می کنم بهتر است در مورد پسرم زیاد صحبت نکنم. برای همه کشتی گیران آرزوی بهترین نتایج و قهرمانی ایران را دارم. دعا می کنم این اتفاق بیفتد و کشتی گیران ما بیشتر به مسابقات جهانی نروژ افتخار کنند.

پایان پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید