محمدجواد لاریجانی: در نیویورک اگر زنی برهنه باشد پلیس جلوی او می ایستد.
دبیر سابق ستاد حقوق بشر، وضعیت موجود پیرامون درگذشت خانم مهسا امینی را فتنه‌انگیز توصیف کرد و گفت: برخی از سران اصلاح در این زمینه به‌دنبال گرفتاری هستند، از سوی دیگر برخی از آنها مسائل را به هم ریخته‌اند. منفعت عمومی با اعمال قانون پلیس و قرائت آیه احضاریه.»