محققان: نیمی از والدین از اثرات مضر صفحه نمایش بر روی چشم کودکان بی اطلاع هستند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول همه‌گیری، میلیون‌ها دانش‌آموز مجبور شده‌اند به آموزش از راه دور روی بیاورند و به همین دلیل، زمان تماشای صفحه در بین دانش‌آموزان در تمام گروه‌های سنی افزایش یافته است. این پدیده همچنین به نظر می رسد که بینایی کودکان را بدتر کرده است.