مبارزه در لیگ کشتی با تبر و قمه را می بینیم
در دیدار تیم های کشتی گیلان و افلاک لرستان، اختلاف در سالن مسابقات به حدی رسید که عکس های منتشر شده نشان می دهد فردی با شناسنامه که ظاهراً یکی از مسئولان مسابقات است، تبر به دست دارد و وضعیت در سالن تنش است! منبع: رکنا