ماکارونی ۱۹۱ درصد گران شد/ از آوریل ۲۰۱۷ تا کنون ۹ برابر قیمت مواد غذایی را افزایش داده ایم.
یک کارشناس برجسته بازار که رئیس انجمن بنکداران مواد غذایی نیز هست در این خصوص به دیده بان ایران گفت; عوامل متعددی بر افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی تاثیرگذار است و نمی توان انتظار داشت که محصول در بازار فعلی افزایش قیمتی نداشته باشد.