ماجرای رئیس کل دادگستری از مقایسه بودجه دستگاه های دولتی و قوه قضاییه – مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در هیئت رئیسه استانداری قم با اشاره به حجم زیاد کار قوه قضائیه و مسائل واصله به قوه قضائیه افزود: در این زمینه نیازمند همکاری هستیم. از دولت و مجلس

حجت الاسلام محسنی آه آه تو وی گفت: بودجه عمرانی جاری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ کمتر از بودجه یک دستگاه زیرمجموعه در یک ماه است و با این شرایط انتظار داریم خدمات دقیق و سریع به مردم ارائه دهیم که بسیار سخت است.