قیمت گوشت قرمز امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۱ – تگارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، قیمت گوشت قرمز ۴ مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است (قیمت ها به تومان از سایت تحلیل بازار است):

ردیف با استخوان بره

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰

پای کامل بره عالی

۱۷۸۰۰۰

نخل گوسفند با ماهیچه

۱۴۲۰۰۰

تمیز کردن ران

۱۸۴۰۰۰

سر گوساله را تمیز کنید

۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

گردن گوسفند

۱۳۵۰۰۰

کشتارگاه گوساله

۱۷۷۰۰۰

گردن ساق پا

۱۳۲۰۰۰

قلم گوساله

۱۴۰۰۰

سر گوسفند

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

عضلات پا

۱۵۰۰۰۰۰ ۴

ساق بره

۸۹۰۰۰

گوسفند نیمه تخت

۱۵۸۰۰۰۴

لاشه گوسفند تخت

۱۴۹۰۰۰

نصف پای بره

۱۸۵۰۰۰