قیمت مرغ امروز ۲۸ آبان ۱۴۰۱ – تگارت نیوز


به گزارش سایت تجارت نیوز، قیمت مرغ ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

ران مرغ بدون پوست بدون چربی دم

۸۸۵۰۰۴

مغز استخوان ران بدون استخوان و پوست

۹۹۵۰۰

ران مرغ بدون پوست و ساق سر

۹۹۰۰۰

سینه، ریه، گردن و بال مرغ بدون پوست

۹۹,۴۰۰

سینه مرغ بدون پوست، ریه، گردن، بال، بازو

۹۵,۵۰۰۴

ران و سینه بدون پوست، بدون دم، شش گردن بال

۸۸۰۰۰

بال های ساده کبابی – بدون نکات بال

۶۷۰۰۰

بازوی ساده کبابی

۴۴۵۰۰

ترکیب بال و بازو کبابی ساده

۵۹۰۰۰

فیله مرغ

۱۲۹۷۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۲۰۰۰۰

شنیسل بدون آرد

۱۲۰۰۰۰

مرغ کبابی ساده بدون استخوان و بدون بازو

۱۲۲,۲۰۰۴

تمیز کردن قلب مرغ

۱۹۰۰۰

جگر مرغ

۱۸۰۰۰

سنگدان مرغ

۱۹۰۰۰

پای مرغ

۹۰۰۰

۱۰۰۰ گرم بلدرچین منجمد

۱۱۰۰۰۰

بلدرچین منجمد ۵۰۰ گرم

۶۸۰۰۰

بلدرچین کامل تازه (بسته ۱۰۰۰ گرمی)

۹۹۰۰۰

مرغ کامل تازه، کیسه بسته بندی (کیسه نایلونی پوششی)

۶۲۵۰۰

۱۵ کارتن تخم مرغ

۵۵۹۰۰۴

تخم مرغ بسته بندی شده ۲۰ عدد

۴۸۹۰۰

۹ عدد تخم مرغ در یک بسته

۲۹۹۰۰

۶ بسته تخم مرغ

۲۲۹۰۰۴