فلسفه عزاداری فیلم امام حسین علیه السلام +


برپایی تعزیه باعث احیای نظام و مکتب اهل بیت می شود. در این مراسم اصالت، سنت ها و سنت های آنها بیان شده و به نسل های آینده منتقل می شود.

فلسفه عزاداری فیلم امام حسین علیه السلام +

گزارش کردن زمان خبریو برپایی تعزیه باعث احیای نظام و مکتب اهل بیت می شود. این گونه اجتماعات شیعیان را متحد می کند و روحیه عدالت خواهی آنان را حفظ می کند. شیعیان با گریه بر ظلم امام حسین (علیه السلام) آن حضرت را الگو قرار دادند و زمینه را برای تطبیق اعمال خود با سیره عملی آن امام فراهم کردند. عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) نمونه ای از تعظیم شعائر الهی و نیز نوعی ابراز سپاس از خاندان پیامبر خدا (ص) است.

ائمه اهل بیت علیهم السلام در برپایی مجالس عزاداری و گریه بر مصیبت امام حسین (علیه السلام) سفارش های زیادی داشتند. گویا رازی نهفته در این امر وجود دارد که ائمه صراط علیهم السلام آن را تأیید و به آن سفارش کرده اند.

برپایی تعزیه باعث احیای نظام و مکتب اهل بیت می شود. در این مراسم اصالت، سنت ها و سنت های آنها بیان شده و به نسل های آینده منتقل می شود. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «فِی جمیعاً محبّین احکامنانا احیاءنا اللّه یحیاء احکمنا» (۲). (من عاشق این نوع مجالس هستم، پس آن را بخواهید [امامتِ]گاهی خدا به فرمان دهندگان رحم کند [و راه و مرام]ما را سرحال می کند). و در حدیث دیگر امام رضا علیه السلام می فرماید: «کسی که به امر ما در مجلس یحیی بنشیند، قلبش در روز مرگ دل ها نمی میرد» (۳). (همه در مجلسی که عمرو است بنشینند [و خط و مکتب]ما زنده ایم، روزی که دلها بمیرند، قلب او نمی میرد. بر اساس این روایات، برگزاری مجالس به یاد اهل بیت (در غم و شادی و ولادت و شهادتشان) احیای امر اهل بیت و ترویج فضایل آنان است و اینگونه مجالس عبارتند از. دوست داشت

اهمیت برپایی این مجالس و راز توجه ائمه اطهار (علیهم السلام) بر حفظ آنها، زمانی آشکار می شود که شیعیان در عصری که این روایات صادر شده و باقی مانده اند، در انزوای شدید به سر می بردند. تحت حاکمیت آنها فشارهای گوناگون دولت بنی امیه و بنی عباس به حدی محاصره شدند که توانایی انجام کوچکترین فعالیت و حرکت سیاسی و اجتماعی را نداشتند، اما مجالس عزاداری امام حسین (علیه السلام) آنها را نجات داد. قانون. پناهگاه، سازماندهی و انسجام جدیدی یافتند و به عنوان نیروی مهمی در صحنه جامعه اسلامی ظاهر شدند.. و ماندگار شدند.

عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) باعث اتحاد و همدلی بین توده ها و شیعیان می شود. ائمه اطهار علیهم السلام بر برپایی مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام تأکید کردند و برنامه آن حضرت را برای وحدت مردم «مرکز» قرار دادند. هر ملتی برای بقا و موفقیت خود نیازمند یک عامل وحدت و اجتماع است. بی شک بهترین عامل برای اتحاد محبان اهل بیت علیهم السلام که با کمترین زحمت و کمترین هزینه، میلیون ها نفر را حول یک محور جمع می کنند، مراسم عزاداری حسینی است. در واقع ائمه اطهار علیهم السلام با تشویق مردم به برپایی مجالس حسینی و بسیج توده های متفرق و ایجاد قدرتی بزرگ با ایجاد وحدت و یکپارچگی میان آنها از پراکندگی نیروها جلوگیری کردند.