فروش اقساطی مسکن مهر در بارند و هشتجر – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، علی رضا جعفری از روند اجرای نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر باقی مانده در شهرهای جدید برند و هشتگرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۵۲ هزار و ۲۵ نفر در شهر جدید هشتگرد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۲ هزار و ۲۸۰ نفر متقاضی و تاکنون ۲۷ هزار و ۸۲۱ نفر متقاضی هستند. . واحدهای دریافتی

و مدیرعامل شرکت عمران یدادی حدید ادامه داد: ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر در بارند ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر تایید نهایی شده و واحدها برای ۲۷ هزار و ۱۶۴ نفر شناسایی شده است.

۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد مسکونی جهیزیه در هشتیگر به فروش اقساطی رسید

جعفری و درباره تکمیل واحدهای مسکونی در هشتگر ماه جدید توضیح داد: تعداد کل واحدهای مسکونی در هشتگر ماه جدید ۴۸ هزار و ۹۲۳ واحد است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد تحت تعهد شرکت بوده و متقاضی دارد. ، که ۳۰.۹۶۹ هزار واحد فروش اقساطی می باشد. در حال حاضر ۷۱۲۱ واحد در شهر جدید هشتگرد باقی مانده است که قرار است تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

فروش اقساطی ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد مسکن مهر در پرند

وی در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر شهر برند جدید اعلام کرد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر شهر برند جدید ۹۵ هزار و ۶۷۲ واحد است که از این تعداد ۹۲ هزار و ۶۲۳ واحد متعلق به شرکت و دارای متقاضی است. ۷۸ هزار و ۴۴۵ دستگاه به فروش اقساطی رسید. در حال حاضر تعداد واحدهای مسکن مهر پرند ۶ هزار و ۵۴۳ واحد است.

وی تاکید کرد: تکمیل واحدهای مسکن مهر باقی مانده بخشی از تعهدات شرکت عمران شهرهای جدید است که اعتباری حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و ما به این امر توجه ویژه ای داریم.