فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علت “حرکت کند روس ها در جنگ اوکراین” را ارزیابی می کند.
اگر به شهرک های جدا شده تکیه کنید، در روزهای اولیه جنگ، پشتیبانی خود را از دست خواهید داد، بنابراین امروز همه ارتش ها آماده استقرار هستند. مفهوم این مدل این است که ما به تحرک نیاز داریم، بنابراین انعطاف پذیری و تحرک در سیستم های خارج از قفسه لحاظ می شود.