فرمانده فراگا: افزایشی در هزینه صدور گذرنامه نداریم/ مردم به شایعات توجه نکنند
سردار حسین اشتری: افزایشی در هزینه صدور گذرنامه نداریم. از عزیزان خواهشمندم اگر به زودی پروازی در پیش ندارند از درخواست پاسپورت خودداری کنند و تا پایان سال و به مرور زمان درخواست خود را ارائه دهند. همچنین به شایعات در فضای مجازی توجه نکنید.