فرار دانش آموزان از ادبیات
مثلاً والدین دانش‌آموزان به مدرسه می‌آمدند و به فرزندشان می‌گفتند معلم ریاضی، علوم و زبان کیست.