علاوه بر این: مردم احتمالاً شما را بیشتر از آنچه فکر می کنید دوست دارندزیرا "موسیقی مستقل مالی" این یک حس و حال است ، در اینجا روابط اولیه شما وجود دارد: نازی های به دام افتاده ، افرادی که بیشتر از آنچه شما تصور می کنید ، شما را دوست دارند ، دیزنی ورلد 50 ساله می شود ، انگشتان مرغ در سیناپلکس ، برت کاوانا COVID و موارد دیگر را دریافت می کند. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید