عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: اعلام سازمان سنجش در مورد کنکور سال آینده نادرست است / کنکور سال آینده با تاثیر قطعی ۴۰ درصد برگزار می شود.
منصور قبکانیان گفت: تصمیم گیری برای برگزاری کنکور در سال آینده تصمیم مشخص، صریح و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در چهارمین ماه سال گذشته این مصوبه اصلاح شد. ما دوست نداریم شک و اضطراب ایجاد کنیم و نباید فلسفه نظام تعلیم و تربیت را زیر پا گذاشت.