عدالت آموزشی و مبارزه با فساد ۲ خواسته آموزش و پرورش استان سمنان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر احمد پیشگام بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از اداره کل آموزش و پرورش استانداری سمنان و در گفت و گو با سرپرست این اداره کل در سمنان مطالباتی از مجموعه آموزشی مطرح شد که یکی از آنها این است. عدالت آموزشی سمنان.

وی با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش با توجه به اهمیت مأموریت ها باید بهترین و ارزشمندترین باشد نمایش دهید برای کار در آموزش و پرورش جری لازم به ذکر است دستگاه ها و نهادهای اجرایی استانداری و همکاران آموزش و پرورش در سراسر استانداری با توجه به شرایط امروز به نهاد آموزشی موثر کمک می کنند.

معاون استاندار سمنان خطاب به مسئولان آموزش و پرورش گفت: اهمیت آموزش و پرورش باعث شده تا رفتار مدیران آموزش و پرورش رصد شود، بنابراین لازم است از همه ظرفیت ها در استانداری استفاده شود تا شاهد بسیج مجموعه آموزشی در منطقه باشیم. حکومت مردمی

پیشگام وی ادامه داد: مسائل و موارد نیاز به پیگیری و پیگیری مستمر دارد اما مطالبه گر است. یونانی و پیگیری مطالبات بخش بزرگی از کارهایی است که باید در آموزش و پرورش انجام شود تا شاهد موفقیت روزافزون در این زمینه مهم باشیم.

وی افزود: مردم و فعالان اجتماعی از آموزش و پرورش انتظار زیادی دارند و برخی اقشار از جمله مراکز آموزشی و دانشگاهی باید از رفتارهای غیرحرفه ای در امان باشند. آه تو افراد غیر متخصص وارد آنها نمی شوند. در اینجا جریان های خارج از مجمع نباید دخالت و سیاست گذاری کنند و در این زمینه فقط شورای آموزش و پرورش به عنوان قانون گذار و سیاست گذار می تواند در این زمینه.