شماره ۵۲ مجله مخابرات ایران زمین منتشر شد


اعمال مسئولیت اجتماعی توسط بانک ها می تواند بسیار مهم باشد.

شماره 52 مجله مخابرات ایران زمین منتشر شد

بر اساس این گزارش، بانک ایران زمین به عنوان بانک پیشرو در حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت ها بیش از پیش بر این نکته تاکید دارد که در شرایط کنونی کشور، اجرای صحیح آن امری کاملا ضروری و حیاتی است و این امر مالی است. . بنیاد آن را به عنوان یک فرصت می بیند و مگتانم می داند که چگونه شرایط گروه های آسیب پذیر را بهبود بخشد.

در این شماره از مجله می خوانیم:
*یادداشت سردبیر: عمل به مسئولیت اجتماعی توسط بانک ها می تواند حیاتی باشد
* دیدار مدیران ارشد بانک ها با کارکنان استانداری های خراسان رضوی و شمالی.
* مدیر توسعه سرمایه انسانی: اعتماد جوانان اولویت بانک در حوزه منابع انسانی است
* مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست: تلاش ما ایجاد فضای امن برای ارائه خدمات به مراجعین است.
* مصاحبه با همکاران موفق در شعب ستارخان تهران و هرسان کرمانشاه
گزارش‌های خبری منطقه‌ای، مقاله‌ها، پرونده‌ها، گفتگوها و مصاحبه‌ها با مدیران موفق، فناوری، بانک‌های جهانی، دانش، پرچم ایران، فرآیند، سلامت، ایران زمین در رسانه‌ها و یادگیری نحوه رشد و پرورش گیاهان از دیگر بخش‌های جالب توجه است. مجله اتصال ایران.. سرزمین است
برای دریافت نشریه شماره ۵۲ ارتباطات ایران زمین روی فایل PDF کلیک کنید.