شماره تلفنی که مشکلات تولید را در کشور حل می کند
یکی از فعالان تولیدی کشور در سخنانی اقدامات دبیر اقتصاد مقاومتی ستاد قوه قضائیه را راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت کشور عنوان کرد و گفت: در هر ساعتی از شبانه روز که تولیدکنندگان و بازرگانان با مشکل مواجه می شوند، با معاون دادستان کل کشور تماس می گیرند و مشکل خود را با آنها در میان می گذارند و آنها هم درمیان می گذارند و واقعاً در جهت حل مشکل حرکت می کنند.