شروع دوباره تمرینات فرنگی‌کاران از ۲۰ اردیبهشت/۱۲ کشتی‌گیر به قزاقستان می‌روندشروع دوباره تمرینات فرنگی‌کاران از ۲۰ اردیبهشت/۱۲ کشتی‌گیر به قزاقستان می‌روند