شروع بازپرداخت وام سربازی / مبلغ وام سربازی اعلام شد


افرادی که از سال ۱۳۹۶ خدمت سربازی خود را به پایان رسانده اند، کارت پایان خدمت گرفته اند و دارای گواهینامه مهارت آموزی هستند، می توانند برای دریافت وام سربازی اقدام کنند.

متن آغاز بازپرداخت وام سربازی/ اعلام میزان وام سربازی برای اولین بار در سایت تجارت نیوز پدیدار شد.