شجاعت و جسارت در سطح کلان کشور برای پیوند توانمندی های داخلی و خارجی صنعت نفت ضروری است.
واقعیت این است که شرایط سیاسی حاکم بر کشور در دهه‌های اخیر که همواره کشور را در شرایط حساس، بی‌ثبات و بی‌ثباتی قرار داده است، ۹ شرکت نفتی داخلی را بر آن داشته تا حتی به قیمت تاخیر، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی ریسک کنند. توسعه پروژه و از دست دادن فرصت های اقتصادی بانک ها، شرکت ها و فعالان اقتصادی برای مشارکت در طرح های توسعه صنعت نفت جرات و ریسک را می پذیرند.