شاهد آتش سوزی مهیب در یک برج مسکونی در استانبول هستیمآتش سوزی در یک خانه مسکونی در کادیکوی استانبول رخ داد. عملیات اطفای حریق کادیکوی، اسکودار، عمرانیه و کارتال که به منطقه اعزام شده بودند با اطلاع رسانی ادامه دارد. ساکنان ساختمان تخلیه شده اند. گزارش شده است که در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسیده است.