سومین کاهش مصرف زعفران در کشور/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت در ۴۰ روز
نایب رئیس شورای ملی زعفران: قاچاقچیان زعفران در هر کیلوگرم زعفران ۱۰ میلیون تومان از صادرکنندگان رسمی جلوتر هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند اکثر واحدهای دارای شناسنامه اقدام به قاچاق کالا می کنند که عملاً شروع به کار کرده اند و یا در نهایت کسب و کار خود را تعطیل می کنند.