سهشنبه؛ فعالیت اداری در ۱۵ شهرستان خوزستان با دو ساعت تاخیر
زمان شروع فعالیت کلیه ادارات، بانک ها و دستگاه های اجرایی (به استثنای امداد، پزشکی، بهداشت، اورژانس ۱۱۵، نوبت کاری، بهره برداری، خدمات شهری، شهرداری ها، بیمارستان ها و آتش نشانی ها) در اهواز، آبادان، خرمشهر، شوشتر، دزفول، بندرماهشهر، گتوند، اندیمشک، حمیدی، باوی، کارون، دشت آزادی شوشا، حویزه و شادگان در روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با دو ساعت تاخیر.