سند مشوق جامع نوسازی بافت های فرسوده با امکان پاکسازی اراضی – خبرگزاری مهر، اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای سند تحول دولت، بسته تشویقی جامع نوسازی بافت های فرسوده ارائه شد. با امکان ترخیص از زمین تکمیل خواهد شد.

به نظر من در این طرح مالک یک واحد مسکونی در بافت فرسوده می تواند در صورت تمایل واحد خود را در اختیار مجری طرح نوسازی قرار دهد و در ازای آن یک قطعه زمین در یکی از شهرک های جدید یا مالکیت داشته باشد. زمین. توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب دریافت ترخیص و ارائه آن بر اساس نیاز شما.
مدیرعامل شرکت نوسازی شهری ایران افزود: در این موارد شهرداری ها موظفند حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برای صدور مجوزها تخفیف بدهند و دولت این مبلغ را جبران می کند.

۱۶۶۰۰۰ هکتار بافت هدف شامل بافت تاریخی، بافت مزانشیمی فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کشور وجود دارد که با یک سوم جمعیت شهری کشور، ۲۳ درصد مساحت شهری را در بر می گیرد.

به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری از این میزان ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده، ۳۲ هزار هکتار تاریخی و ۵۹ هزار هکتار حاشیه ای است. در دولت های گذشته حدود ۲۱۰ هزار واحد مسکونی بازسازی و ۶۷۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده است.