سفال سلیم آباد در راه ثبت جهانی است


حسین آزادی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفت وگو با خبرنگار فارس، گفت: با توجه به تعطیلات تابستانی بازارچه های موقت صنایع دستی در تمام شهرستان های استان را در دستور کار داریم. امروز در ساری

وی افزود: موضوع دیگر برپایی بازارچه و نمایشگاه در سواحل مازندران است که آن را پیگیری خواهیم کرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به داوری تاتامی بافی در درزکولا، گلگ شهر بهشهر و جاجیم آلاشت برای ثبت ملی، افزود: روستای تنکاپون سالم آباد نیز مشمول جهانی است. ثبت نام.

ایزدی گفت: تاکنون ۹۳ کاراکتر دست نویس در استان مازندران مهر اصالت ملی و ۱۲ کاراکتر دست ساز نیز در یونسکو به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که برخی از صنایع دستی منسوخ از جمله حصیربافی، خرمن کوبی، نمد بافی، لاکی، شب بافی، جاجیم و گلیم را احیا کرده ایم که منسوخ شده است.

انتهای نامه / ۸۶۰۳۴ / نا
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید