سعید محمد از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برکنار شد


سید احسان خاندوزی طی حکمی نصری ابراهیمی را به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

پس از موافقت رئیس جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق، سید احسان خاندوزی نصرالله ابراهیمی به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منصوب شد. .

در سوابق اجرایی نصرالابراهیمی، رئیس جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، وی مسئولیت هایی از جمله معاونت اداری و توسعه منابع شورای عالی آزادگان را بر عهده دارد. مناطق، مدیرکل پشتیبانی قضایی، معاون استاندار تهران، معاونت اداری و برنامه ریزی سازمان در استان تهران و دفتر رسمی سازمان منطقه آزاد چابهار.

بر اساس این گزارش، وی دارای مدرک دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی است.

سعید محمد پیش از این مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت.