سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: امسال قطعی برق نخواهیم داشت
روح الله عباسپور: همچنین در خصوص قطعی برق مناطق پرمصرف صنایع فعال در شهرهای صنعتی، هفته ای یکبار از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ قطع می شود. البته آنها می توانند از ساعت ۵ صبح تا ۱۱ صبح قبل از شروع قطع برق کار کنند.