سازمان سنجش: کنکور ۱۴۰۱ تغییر نمی کند / از سال ۱۴۰۲ تغییر اساسی می کند.
عبدالرسول بوراباس: برای دوره های تخصصی سالی دو بار آزمون برگزار می شود و احتمالاً هفته آینده جزئیات آن اعلام خواهد شد. بر این اساس، آزمون پیش از جشن و آزمون پس از جشن در تیرماه برگزار خواهد شد. در این دو تست هم ترازی انجام می شود.