سازمان سنجش: معامله گران نباید معامله گران را برای نظارت و شناسایی داوطلبان متقلب در کنکور / داوطلبان نگه دارند.
داوطلبانی که برای قبولی در آزمون سراسری در مدت یک سال یا حتی سال ها برنامه ریزی و تلاش کرده اند و با صرف وقت، انرژی و خانواده آماده شرکت در کنکور هستند، انتظار دارند در رقابتی سالم و بی خطر شرکت کنند و شاهد موفقیت آموزشی باشند. عدالت در جامعه باش