سازمان حج و عمره: زائران از خرید در عربستان خودداری کنند
سازمان حج و عمره خراسان رضوی: زنجیره ای از تولیدکنندگان ایرانی خواستار تخفیف ویژه در هدایای زائران شدند. سازمان حج و عمره به زائران این فروشگاه ها اطلاع داده است. زائران می توانند قبل از سفر به این فروشگاه ها سر بزنند و سوغاتی های مورد نظر خود را تهیه کنند تا به دنبال خرید در عربستان نباشند.