ساخت اولین آسمان خراش تهران با ۴۰ هزار تومان (+ عکس)
قصر شمس العماره بنایی است که برای اولین بار از فلز در آن استفاده شده است. این بنا مشرف به تمام شهر تهران است و ساعت نصب شده بر فراز این کاخ هدیه ویکتوریا پادشاه بریتانیا به ناصرالدین شاه قاجار است. بنا بر برخی اسناد تاریخی، ساخت کاخ شمس العماره در آن زمان ۴۰ هزار تومان برای شاه هزینه داشته است.