زنان بازنشسته سرپرست خانوار از کمک هزینه عائله مندی برخوردارند


رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی از تسهیل در برقراری حق عائله مندی زنان بازنشسته سرپرست خانوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مجتبی طهماسبی آشتیانی گفت: پیش از آن برخی از سرپرستان خانوار برای احراز حق تشکیل خانواده باید احکام قضایی مبنی بر کفالت فرزند یا فرزندان را به شعب تامین اجتماعی ارائه می کردند. پدر و در صورت فوت پدر با پدربزرگ پدری، این دسته از زنان بازنشسته بعضاً برای گرفتن حق خانواده دچار مشکل می شدند، هر چند که مخارج فرزندان خود را متقبل می شدند.

وی افزود: با بخشنامه جدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص روند رسیدگی و اثبات ولایت زنان بر فرزندان، علاوه بر احکام قضایی، راهکارهای دیگری نیز برای تایید سرپرستی این افراد ارائه شد.

طهماسبی گفت: در صورت عدم امکان ارائه حکم از مراجع قضایی یا گواهی اجرای عدالت مبنی بر تکفل فرزندان به همسر مستمری بگیر، همچنین برقراری همبستگی و احراز حق خانواده با ارائه گواهی مراجع محلی، گزارش بازرس تامین اجتماعی و اخذ تعهد رسمی برای کفالت فرزندان امکان پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانواده مستمری بگیر تامین اجتماعی اعم از طلاق بازنشسته و زنانی که شوهرشان فوت کرده اند مشمول دریافت کمک عائله مندی می شوند، گفت: در حال حاضر مبلغ کمک عائله مندی ۴۰۷.۳۸۹۵ ریال (۴۰۷.۳۸۹ تومان) است.