زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر بندر خمر را لرزاند


زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر بین جزیره قشم و بندرخمر را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی 5.7 ریشتر بندر خمر را لرزاند

به گزارش تایم نیوز، زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر ساعت ۲۰:۳۷ بندر خمر را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین رخ داده است.

شدت زمین لرزه در بندرعباس، قشم و بندرلنگ احساس شد و موجب رعب و وحشت مردم شد.

پس از زلزله مردم بندرعباس به خیابان ها ریختند.