زلزله ۵ ریشتری هرمزگان را لرزاند دو تیم ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شدند.زلزله ۵ ریشتری هرمزگان را لرزاند/ اعزام دو تیم ارزیاب به مناطق زلزله زده – تجارت نیوز