زلزله ۴.۲ ریشتری هرمزگان را لرزاند – تجارت نیوززلزله ۴.۲ ریشتری هرمزگان را لرزاند – تجارت نیوز