روسیه: یک پهپاد بیرقدار و یک جنگنده سوخو-۲۵ اوکراین را سرنگون کردیم
موشک‌های روسیه، ۱۹ منطقه از جمله مکان‌های تجمع نظامیان اوکراینی و ۶ انبار ذخیره مهمات را هدف قرار دادند. موشکها، یک سامانه دفاع هوایی OSa-AKM و یک رادار شناسایی هواپیما را منهدم کردند.