روسیه بازار جهانی فلز را از دست داده است؟ / بازار جهانی فلزات را تکان دهد


ممنوعیت احتمالی عرضه روسیه توسط بورس فلزات لندن یک رویداد بحث برانگیز برای صنعت فلزات خواهد بود و برخی از بزرگترین شرکت های جهان را از بازار اصلی جهانی قطع می کند.

مقاله «روسیه وارد بازار فلزات جهانی شد»؟