روستاها و شهرهای خوشبوی دشتی در زیارت معرفت امام رضا (علیه السلام) – جهیزیه | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، حرم رضوی در بدو ورود به شهرستان دشتی در روستای گلستان ساحلی وابسته به مشاغل روستایی خدمت رسانی شد. کپگان بخش آقا حضور داشتند و مردم منتظر رسیدن پرچم رضوی بودند.

خدام رضوی پس از اجرای برنامه در این روستا به پاسگاه محیط بنی کوه مند رفت و با اطرافیان دیدار کرد. موزبرافراشتن پرچم تبریک برای توزیع.

حضور اهالی روستا بابمونیر کاربرد خدای دیگر در بخش آقا در آنجا نیز مردم از ساعاتی قبل آماده استقبال از خدام حرم رضوی بودند.

جمعیتی مشتاق که ممکن است برخی از آنها سال ها مشتاق دیدار باشند و به هر دلیلی موفق به رفتن به آنجا شوند. صحنه (پ) پیدا نشد. چشمانشان را بستند تا پرچم سبز بارگاه را ببینند خورشید خورشیدها آنها روشن فکر هستند.

مردم شهر بدالله همچنین با استقبال پرشور از برنامه های مختلف از جمله سرود «سلام فرمانده» در این دهه، سنگ تمام گذاشتند. برهنه نمایش دهید پرچم علی را نگه دارید و برکت دهید فرزند پسر موسی رضایت (پ) در میان مردم چرخید.

    روستاها و شهرهای خوشبوی دشتی در زیارت معرفت امام رضا (علیه السلام)

قرائت دعای ویژه حاضرین در برنامه و پخش شیرینی و نوشیدنی از دیگر برنامه های شهرستان بدالله من بودم.

خادمان آستان قدس با حضور در شهرستان دشتی حال و هوای معنوی و معنوی به این شهر بخشیدند و دلها را به سمت حرم علی بن موسی معطوف کردند. رضایت (پ) آنها پرداخت کردند.

حضور جامعه قرارداد برهنه نمایش دهید شهر آقا در ورزشگاه شهر آقا از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این شهر، حضور این عزیزان در این مهمانی، جلوه ای تازه از انقلاب اسلامی ایران را به صحنه آورد.